Ing. Veronika Blanárová

  • Katedra hydrogeológie PriF UK, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Chemické geotermometre pre geotermálny prieskum 2014 Ecology and Environmental Sciences
Viaczložková geotermometria 2015 Ecology and Environmental Sciences
SiO2 geotermometre 2016 Ecology and Environmental Sciences
Priblíženie multikomponentovej geotermometrie a saturačného indexu SI 2017 Ecology and Environmental Sciences