doc. Ing. Martin Šimkovič PhD.

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia; Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU BA, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia; Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vnútrobunková distribúcia γ-aminomaslovej kyseliny (GABA) a iných aminokyselín v mycéliu Trichoderma atroviride 2014 Open section
Štúdium sekrécie proteáz Trichoderma atroviride 2014 Open section
Reguluje svetlo tvorbu proteolytických enzýmov u Trichoderma spp.? 2015 Open section
Detekcia tioglykozidáz vo vláknitých hubách z rodu Trichoderma 2018 Biotechnology and Food Technology