Ing. Tomáš Molnár

  • Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vnútrobunková distribúcia γ-aminomaslovej kyseliny (GABA) a iných aminokyselín v mycéliu Trichoderma atroviride 2014 Open section