Daniela Blahutová

  • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
  • Katedra fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Účinok divergentnej selekcie na obsah testosterónu vo vajci prepelice japonskej na mieru bojazlivosti dospelých samcov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics