RNDr. Martin Babič

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,, Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Molekulárnej bioógie

Abstract name Year Section
Characterization of protein-DNA interactions during replication proces of plasmid pAG20 from Acetobacter aceti CCM 3620 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza DNA-proteínových interakcií v procese replikácie octových baktérií 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics