Prof.MUDr. Daniela Ostatníková PhD.

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv relaxačnej hudby na stres, anxietu a variabilitu frekvencie srdca 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics