Mgr. Evelína Turňová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 84215 Bratislava
  • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Molekulárno – genetické pozadie degeneratívnej myelopatie u psa domáceho 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza génov determinujúcich štruktúru srsti psa domáceho 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Hereditárna katarakta u psa domáceho 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Retrotranspozónová inzercia zodpovedná za merle vzor u psov a jej dopad na zdravie 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Najčastejšie sa vyskytujúce dedičné okulárne defekty u plemena austrálsky ovčiak 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Nahradenie esenciálneho génu Lol CDE z P. aeruginosa do E. coli 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics