MVDr. Zuzana Šteffeková PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Košice, Slovensko
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81, Košice, Slovenská republika, Katedra chémie, biochémie a biofyziky, UVLF, Košice
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Abstract name Year Section
Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza fluorescenčného fingerprintu moču oviec 2014 Open section for students
Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Diagnostika rakoviny vaječníkov analýzou natívnej fluorescencie moču 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Hodnotenie imunohistochemického skóre vzoriek subchondrálnej kosti a koncentrácie štyroch biomarkerov v synoviálnej tekutine lakťového kĺbu psov postihnutých chorobou mediálneho kompartmentu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics