MUDr. Lenka Oravcová

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav histológie a embryológie LF UK, Bratislava
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN, Bratislava
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav histológie a embryológie LF UK, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv dlhodobej kultivácie na vlastnosti mezenchýmových kmeňových buniek 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv magnetozómov na proliferáciu nádorových buniek a expresiu Bcl-2 na modeli bunkových línií HT-29 a A549 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv výluhu listov Annona muricata v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv trypsínu, akutázy a EDTA na povrchové markery mezenchýmových kmeňových buniek 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics