Mgr. Lenka Raabová

  • Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Révová 39, 811 02 Bratislava

Abstract name Year Section
Aerofytické riasy na kostiach veľrýb v zátoke Petúniabukta, Svalbard 2014 Ecology and Environmental Sciences
Aeroterestrické fototrofné mikroorganizmy antropogénnych substrátov v oblasti mesta Pyramiden, súostrovie Svalbard v Arktíde 2015 Open section