RNDr. Dušan Galanda

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra Jadrovej chémie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava

Abstract name Year Section
Stanovenie stroncia-90 v kostiach divo- žijúcej zvery 2014 Open section for students