RNDr. Martin Urík PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Inhibícia rastu jačmeňa siateho (hordeum vulgare) jodidom draselným 2014 Ecology and Environmental Sciences
Vplyv humínových kyselín na stabilitu nanočastíc oxidu zinočnatého 2017 Ecology and Environmental Sciences