Mgr. Eva Duborská

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Inhibícia rastu jačmeňa siateho (hordeum vulgare) jodidom draselným 2014 Ecology and Environmental Sciences
Stanovenie jódu v pôde vybranými analytickými metódami 2015 Ecology and Environmental Sciences