Tamara Beňová

  • Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Zmeny ultraštruktúry a topológie konexínu-43 v srdciach hypertriacylglycerolemických potkanov a ich zvýšená náchylnosť k závažným poruchám rytmu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics