Ing Roman Brezina

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Hodnotenie vplyvu rôznych spôsobov obrábania pôdy na úrodu zrna pšenice letnej f. ozimnej 2014 Biotechnology and Food Technology