Ing. Martina Melušová

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, Bratislava,
  • Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, Bratislava

Abstract name Year Section
Biologické vlastnosti prírodných látok s protektívnym potenciálom na ľudské bunky kultivované in vitro 2014 Biotechnology and Food Technology