Bc. Kristína Nagyová

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Môže nutričné hladovanie baktérií viesť k rezistencii voči antibiotikám? 2014 Open section for students