Katarína Krupová

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva, Nitra

Abstract name Year Section
Posúdenie možnosti využitia alternatívneho spôsobu čistenia odpadových vôd v obciach v okrese Rimavská Sobota 2011 Ecology and Environmental Sciences
Látkové zaťaženie v čiastkovom povodí horného Hrona 2012 Ecology and Environmental Sciences