RNDr. Michaela Osadská

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdium separácie cis a trans elementov pR1A plazmidového replikónu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia a purifikácia ľudského rekombinantného pretrombínu-1 s afinitným His-tagom využitím expresného systému Escherichia coli 2014 Open section for students
Expresní systém Candida utilis 2014 Biotechnology and Food Technology