Lucia Krajňáková

  • STU FCHPT, Bratislava, SK

Abstract name Year Section
Nové DNA-viažúce ligandy inhibujúce acetylcholínesterázu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Majú nové typy guanidínových inhibítorov AChE neuroprotektívny charakter? 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics