Prof., RNDr. Katarína Šiviková PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav genetiky, Košice, SR

Abstract name Year Section
Detekcia potenciálneho poškodenia DNA po in vitro expozícii konazolovému pesticídu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics