Doc. MUDr. Daniel Böhmer PhD.

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Testovanie biologického efektu výluhu z Annona muricata na bunkovú líniu HT-29 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika porúch β-oxidácie karboxylových kyselín v SR 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Androgen receptor and its mutations 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv výluhu listov Annona muricata v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv výluhu listov Combretum micranthum v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úvod do farmakogenetiky 2021 Molecular biology and genetics