RNDr. Ľuboš Danišovič PhD.

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN, Bratislava
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Testovanie biologického efektu výluhu z Annona muricata na bunkovú líniu HT-29 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv dlhodobej kultivácie na vlastnosti mezenchýmových kmeňových buniek 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv magnetozómov na proliferáciu nádorových buniek a expresiu Bcl-2 na modeli bunkových línií HT-29 a A549 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv výluhu listov Annona muricata v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv trypsínu, akutázy a EDTA na povrchové markery mezenchýmových kmeňových buniek 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv výluhu listov Combretum micranthum v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics