Doc. MVDr. Ladislav Vaško CSc.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., Košice, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Deriváty ferocénu ako vychytávače reaktívnych kyslíkových radikálov 2014 Open section
Organokovové zlúčeniny a reaktívne častice dusíka 2014 Open section