RNDr. Soňa Halászová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava 4, Slovensko
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Nanoštruktúry na báze tiolovaných cyklodextrínov na povrchu skla 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Chemická charakterizácia odtlačkov prstov a povýstrelových splodín metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 2015 Applied research