MVDr. Alojz Bomba DrSc.

  • UPJS Lekárska fakulta Ústav experimentálnej medicíny, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice,
  • Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice
  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej medicíny, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Zloženie črevnej mikroflóry vo vzťahu ku chronickým ochoreniam 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Význam sledovania apolipoproteínov A-I a B v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov 2020 Open section
Štúdium črevného mikrobiómu pacientov s ulceróznou kolitídou 2020 Open section