Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
2215. Surface changes of Mg powder induced by hydration in different environments 2021 Biomaterials
2217. Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
2218. Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
2219. Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2220. Elektrochemická charakterizácia LiNiMnCoO2 (NMC) ako katódového materiálu pre Li-iónové materiály 2021 Open section
2221. Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19 2021 SARS-CoV-2
2222. The effect of propionic fermentation on the content of carbohydrates and B vitamins in plant-based beverages 2021 Biotechnology and food technology
2223. Vplyv leptínu na expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z kolorektálnych nádorov 2021 Molecular biology and genetics
2224. Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta 2021 Molecular biology and genetics
2225. Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom 2021 Open section
2226. Development of biodegradable nanofibers for therapy of psoriasis 2021 Biomaterials
2227. Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2228. Synthesis of chromogenic probes for detection and assay of diglycosidases 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2229. Analýza vplyvu učiteľa na spokojnosť žiakov na hodinách biológie na základných a stredných školách v Prešovskom kraji 2021 Open section
2230. Glykoprofilácia sér, depletovaných sér a imunoglobulínu G u detí v súvislosti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) metódou MALDI-TOF MS 2021 „Omics“
2231. Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
2232. Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2233. 3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2234. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2235. Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2236. Genetic attenuation of Aldehyde dehydrogenase 1A3 upregulation in chemoresistant colorectal cell line is connected to a decline of neoplastic traits 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2237. Levels of selected mineral elements in semen of Iguana iguana received by electroejaculator 2021 Molecular biology and genetics
2238. Overexpression of TNFα induces premature senescence and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells in vitro 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2239. Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch 2021 „Omics“
2240. Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2241. Zaradenie športových koní do programu hipoterapie po ukončení ich športovej kariéry 2021 Open section
2242. Výskyt a lokalizácia pľúcnych červov u diviačej zveri 2021 Ecology and environmental studies
2245. Riziko sucha v bukovom ekosystéme v Bienskej doline počas vegetačnej sezóny 2017 a 2018 2021 Ecology and environmental studies
2246. FITC-CRD13 dendrimer (un)locked in liposomal vesicles characterized by size exclusion chromatography and dynamic light scattering methods 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
2247. Recycled bottle-grade PET used in personal protection 2021 SARS-CoV-2
2248. Multiplatformové sekvenovanie nového probiotického kmeňa Lactiplantibacillus plantarum LS/07 pre stanovenie jeho genetickej bezpečnosti 2021 „Omics“
2249. Kľúčová úloha α1AMPK v protekcii proti negatívnym účinkom hluku: Fyziologická aktivácia α1AMPK - dobrovoľný tréning 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2251. Porovnanie konštitučných modelov na vyhodnocovanie reologických vlastností krvi 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics