Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
2017. Assessment of risk of post-irradiation edema and progression of benign meningioma after single-fraction LINAC-based stereotactic radiosurgery 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
2046. A fluorescence based turn OFF – ON detection of cancer 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
2018. Druhové zastúpenie krvných parazitov radu Haemosporida u vtákov 2020 Open section
2019. Antiparazitárny účinok enterocín-produkujúcich baktérií na infekciu Trichinella Spiralis 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2021. Simultánne stanovenie a monitoring metabolizmu tyrozínu a tryptofánu v moči pomocou HPLC 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
2022. Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2023. Potemník moučný (Tenebrio molitor) – alternativní zdroj živin? 2020 Biotechnology and Food Technology
2024. Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2025. Elektrochemiluminiscencia v stanovení protilátok SARS-CoV-2 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
2026. Charakterizácia zmien mikroštruktúry povrchu Fe-Cr-Ni ocele vplyvom chemického a mechanického opracovania 2020 Open section
2003. Izolácia exozómov z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
2004. Fytocenologická a ekologická charakteristika borovicových lesov Borskej nížiny 2020 Ecology and Environmental Sciences
2027. Distribúcia a dôkaz látok z rastliny Nerium oleander v ľudskom tele pri akútnej otrave 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
2028. Extrakcia alicínu a jeho použitie ako prírodného antibiotika na meticilín rezistentné kmene S. aureus 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
2029. Laboratórne vyšetrovacie metódy synoviálnej tekutiny 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
2030. Význam hladiny vitamínu D po operačných výkonoch 2020 Open section
2031. Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2037. Volumetrická analýza chrupavky pacientov po parciálnej meniskektómii pri odpovedi na mechanické zaťaženie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
2033. Biodegradovateľné materiály v medicíne: štúdium adsorpcie proteínov na povrch práškového zinku 2020 Open section
2034. Metabolomická analýza vplyvu onkometabolitov na bazálny metabolizmus ľudských neuroblastómových buniek 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2035. Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2038. Vplyv SNP v géne VDR na hladiny vitamínu D u probandov s ochorením Diabetes mellitus 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2041. Genetic causes of rare diseases with emphasis on metabolic disordersassociated with primary mitochondiopathies 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2042. Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2047. Produkcia peptidoglykán-hydroláz fágov infikujúcich Pseudomonas aeruginosa 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2049. Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov 2020 Open section
2050. Štúdium črevného mikrobiómu pacientov s ulceróznou kolitídou 2020 Open section
2051. Účinok plazmou aktivovaných kvapalín na ľudské rakovinové a normálne kožné bunky 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
2052. Vývoj automatizovanej metódy na stanovenie vysokej koncentrácie cypermetrínu pomocou spojení SPME a GC-MS/MS 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
2053. Evaluation of efficacy of apoptosis-inducing gene therapy in HCT116 colorectal cancer cells 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2054. Characterization and elimination of microbiota in effluent wastewater from domestic wastewater treatment plant 2020 Ecology and Environmental Sciences
2056. The effect of water turbidity on water temperature in the stream 2020 Open section
2058. Príprava nanoštruktúrovaných glykánových povrchov 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
2059. Dendrimers loaded into liposomes as a new dual drug delivery system for cancer treatment 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
2060. Geographic variation in simple song of River Warbler (Locustella fluviatilis): Does the song differ consistently among populations? 2020 Ecology and Environmental Sciences
2062. Genetické faktory determinujúce vznik dyslipidémií 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2063. The potential of pharmacological interventionin experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2064. Study of the selective effect of FITC-CRD13 dendrimer locked in liposomes on the viability of adhesive breast and colon cancer cell lines in comparison with the normal human fibroblasts 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
2065. Bioextrakcia arzénu imobilizovaného v oxidoch mangánu 2020 Ecology and Environmental Sciences
2067. Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics