Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1296. Optimalizácia expresie a purifikácie PG domény tumor-asociovanej karbonickej anhydrázy IX 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1297. Hodnotenie imunohistochemického skóre vzoriek subchondrálnej kosti a koncentrácie štyroch biomarkerov v synoviálnej tekutine lakťového kĺbu psov postihnutých chorobou mediálneho kompartmentu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1298. Hľadanie kauzatívnych mutácií v génoch PARK2 (parkin) a PARK6 (PINK1) u pacientov s Parkinsonovou chorobou 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1299. Monitorovanie fermentačného procesu výroby ríbezľového vína z čiernych ríbezlí pomocou multienzymových amperometrických biosenzorov 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1300. Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov 2015 Biotechnology and Food Technology
1301. Adsorptive properties of chitosan membranes 2015 Ecology and Environmental Sciences
1303. Reguluje svetlo tvorbu proteolytických enzýmov u Trichoderma spp.? 2015 Open section
1304. Effect of selected plant extracts on viability of breast cancer cells 2015 Open section
1307. Analýza glykoproteínov využitím lektínovej microarray 2015 Biotechnology and Food Technology
1308. Design of the Slovak Plant Diversity Information Portal 2015 Open section
1309. The effects of afferent pathways modulation on cough and swallow 2015 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1310. Možnosti prípravy SERS substrátov na detekciu onkologických markerov 2015 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1311. Syntéza 4-nitrofenyl-β-D-apiofuranozidu - chromogénneho substrátu pre spektrofotometrické stanovenie β-apiozidáz 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1312. Analýza proteómu exozómov izolovaných z moču 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1313. Využitie mikroorganizmov pri znižovaní obsahov liečiv a drog v odpadových vodách 2015 Open section for students
1314. Účinok epikatechínu na tlak krvi a motorickú aktivitu mladých samcov spontánne hypertenzných potkanov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1315. Kardiovaskulárne a behaviorálne rozdiely u samčích potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii v modeli sociálneho stresu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1316. Strečkovitosť raticovej zveri 2015 Ecology and Environmental Sciences
1319. Assessing Institutional Adaptive Capacity to Climate Change in Sudan 2015 Ecology and Environmental Sciences
1321. Vplyv teploty na začiatok pučania stromov 2015 Ecology and Environmental Sciences
1322. Vplyv zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie 2015 Biotechnology and Food Technology
1323. Extrémy začiatku, priebehu a dĺžky fenofázy 2015 Ecology and Environmental Sciences
1324. Analýza facetovej blokády pod sonografickou kontrolou 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1326. Štúdium mechanizmu a mutagenézy degradácie mitochondriálnej DNA 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1331. Evaluation of transfer of heavy metals from the soil into the edible parts of pea and chickpea 2016 Biotechnology and Food Technology
1332. Ultrasenzitivní lektinové biosenzory pro včasnou detekci rakoviny prostaty 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1364. Najčastejšie sa vyskytujúce dedičné okulárne defekty u plemena austrálsky ovčiak 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1335. Možnosti využitia arabskej gumy pri výrobe pečiva 2016 Biotechnology and Food Technology
1336. Obsah živín v opadankovom horizonte vo vybraných bukových geobiocenózach 2016 Ecology and Environmental Sciences
1337. Vplyv rôznych koncentrácií vybraných ťažkých kovov na fyziologické parametre rastliny 2016 Open section
1338. Prírodné zdroje a ich exploatácia v osade centrálneho charakteru v 9.-11. storočí 2016 Open section
1339. Produkcia katalázy-peroxidázy AfKatG z archeóna Archaeoglobus fulgidus v Escherichia coli 2016 Open section for students
1340. Vodivé kompozitné materiály v Li-iónových batériách 2016 Open section for students
1341. Extrakčná chromatografia pre stanovenie 107Pd vo vzorkách z vyradenej JE V1 2016 Open section
1342. Environmentálni pôvodcovia mastitíd u národných plemien oviec 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1343. Porovnanie profylaktických programov v chovoch poštových holubov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1346. Regulačné mechanizmy prebiehajúce v rastlinných porastoch bábskeho lesa 2016 Ecology and Environmental Sciences
1347. Vývoj vegetácie počas vegetačného obdobia roka 2013 v lesnom poraste Bábskeho lesa 2016 Ecology and Environmental Sciences
1348. Stanovenie chlorofylu a vo vodnej nádrži Jelenec v roku 2015 2016 Open section for students
1383. Ovplyvnenie klíčivosti a rastových parametrov osiva obilnín nízkoteplotnou plazmou 2016 Open section for students
1350. Využitie mikrosatelitných markerov pre vizualizáciu vzťahov v populáciách medveďa hnedého (Ursus arctos) 2016 Ecology and Environmental Sciences
1351. Terapia kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom betablokátorov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1352. Vplyv „vilcacory“ na orgánové systémy človeka 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1353. Štatistické zhodnotenie užívania betablokátorov v Slovenskej republike 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1354. Voltampérometrické štúdium kyseliny listovej a jej rýchle stanovenie na katodicky predupravenej bórom dopovanej diamantovej elektróde 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1355. Aplikácia mrkvy obyčajnej (Daucus carota L.) a repy obyčajnej cviklovej (Beta vulgaris var. conditiva L.) v nízkotlakovej extrúznej technológii 2016 Biotechnology and Food Technology
1356. Vplyv prídavku agaru na reologické vlastnosti pšeničnej múky a pekársku kvalitu výrobkov 2016 Biotechnology and Food Technology
1357. Praktické uplatnenie izatínfenylsemikarbazónu pri kvantifikácii fluoridových aniónov v pitnej vode 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1358. Biomolekuly extracelulárneho matrixu v patogenéze osteoartritídy 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1360. Grafén ako avantgardný nanomateriál využívaný pri senzitívnej detekcii glykoproteínov-biomarkerov rôznych chorôb v spojení s lektínovými biosenzormi 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances