Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1016. TGFß1 downregulates neurite outgrowth, expression of calcium transporters and mitochondrial dynamics of in vitro cerebellar granule cells 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1017. Stanovenie rádionuklidov 90Sr, 239,240Pu, 238Pu a 241Am v pôde spoluzrážaním a metódou SPE 2014 Open section
1018. Môže nutričné hladovanie baktérií viesť k rezistencii voči antibiotikám? 2014 Open section for students
1019. Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1020. Vplyv organických hnojív na vybrané produkčné ukazovatele kvality trávnika 2014 Biotechnology and Food Technology
1021. Biologické vlastnosti prírodných látok s protektívnym potenciálom na ľudské bunky kultivované in vitro 2014 Biotechnology and Food Technology
1022. Charakterizácia lineárneho plazmidu pSA3239 v Streptomyces aureofaciens CCM3239 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1023. Molekulárna charakterizácia génov pre biosyntézu forosomínu ako deoxyaminosacharidovej zložky angucyklínového antibiotika auricínu v Streptomyces aureofaciens CCM3239 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1024. Štúdium sorpčných vlastností zinku na syntetický hydroxyapatit 2014 Ecology and Environmental Sciences
1025. The preparation of new 4-bromo-2,3-dihydroisoxazoles and their utilization in the synthesis 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1026. Štrukúrne zmeny septínových filamentov pod vplyvom Gin4 proteín kinázy 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1027. Hodnotenie vplyvu rôznych spôsobov obrábania pôdy na úrodu zrna pšenice letnej f. ozimnej 2014 Biotechnology and Food Technology
1028. Vplyv prenatálne podanej kyseliny retinovej na nitrergické štruktúry v kôre mozgu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1029. Rôzne metódy stanovenia podzemného odtoku 2014 Ecology and Environmental Sciences
1030. Skúsenosti s liečbou postmenopauzálnej osteoporózy – pohľad farmaceuta 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1058. Stanovenie plutónia v moči použitím sorbentu molekulárneho rozpoznávania AnaLig® Pu-02 a alfa spektrometrie 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1031. Metastasis targeting: a novel approach to reach bone using zoledronate anchored nanoparticles 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1032. Sezónna dynamika kliešťov Ixodes ricinus a prevalencia Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum v mestských parkoch v Bratislave 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1033. Inhibícia rastu jačmeňa siateho (hordeum vulgare) jodidom draselným 2014 Ecology and Environmental Sciences
1036. Contribution of Cav1.2 channels to neuronal excitability and mitochondrial dynamics in primary culture of hippocampal neurons 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1035. Identification of novel aldose reductase inhibitors based on carboxymethylated mercapto-triazino-indole scaffold 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1037. Systematická analýza génov zúčastnených v morfogenéze mitochondrií kvasinky Schizosaccharomyces pombe 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1038. Flóra okolia železničnej stanice Čadca (Kysucké Beskydy) 2014 Open section for students
1039. New immunohistochemical prognostic factor of uveal melanoma 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1040. Stanovenie stroncia-90 v kostiach divo- žijúcej zvery 2014 Open section for students
1083. Alkoholové multienzymové amperometrické biosenzory a ich využitie na monitorovanie kvasného procesu výroby medoviny 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1042. Rozvoj geometrickej predstavivosti v sekundárnom nižšom vzdelávaní 2014 Open section
1043. Aerofytické riasy na kostiach veľrýb v zátoke Petúniabukta, Svalbard 2014 Ecology and Environmental Sciences
1044. Vanádom katalyzovaná epimerizácia izoleucínu 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1045. Vplyv dlhodobej kultivácie na vlastnosti mezenchýmových kmeňových buniek 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1046. Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1047. Studium antioxidačních vlastností sterilovaných dětských výživ 2014 Biotechnology and Food Technology
1048. Helmintózy – hrozba detí aj v 21. storočí 2014 Ecology and Environmental Sciences
1049. Etylén a jeho vplyv na metabolizmus rumančeka kamilkového 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1050. Fyziologické odpovede rumančeka kamilkového na vplyv metyljasmonátu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1051. Molekulárno – genetické pozadie degeneratívnej myelopatie u psa domáceho 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1052. Karbonická anhydráza IX a glykolytický nádorový metabolizmus 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1053. G-kvadruplexové aptaméry 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1054. Vplyv relaxačnej hudby na stres, anxietu a variabilitu frekvencie srdca 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1055. Characterization of protein-DNA interactions during replication proces of plasmid pAG20 from Acetobacter aceti CCM 3620 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1056. Účinok divergentnej selekcie na obsah testosterónu vo vajci prepelice japonskej na mieru bojazlivosti dospelých samcov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1057. Mutations to a glycine loop in the catalytic site of human mitochondrial Lon changes its protease, peptidase and ATPase activities 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1059. Preukázanie erózno-akumulačných procesov na vybranom sprašovom území 2014 Ecology and Environmental Sciences
1062. Vnútrobunková distribúcia γ-aminomaslovej kyseliny (GABA) a iných aminokyselín v mycéliu Trichoderma atroviride 2014 Open section
1061. Fyziologická reakcia semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies[L.]Karst) na postupujúcu dehydratáciu 2014 Ecology and Environmental Sciences
1063. Chemické geotermometre pre geotermálny prieskum 2014 Ecology and Environmental Sciences
1064. Vplyv komunikácie v rodine na elimináciu negatívnych prejavov správania adolescentov 2014 Open section
1065. Free-radical-mediated hyaluronan degradation in vitro: effect of N-(2-mercapto-2-methylpropionyl)-L-cysteine 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1066. Odolnosť Na,K-ATPázy v mozgovej kôre potkana v chronickej fáze ochorenia diabetes mellitus typu 1 u oboch pohlaví 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1067. 3D cultivation of mesenchymal stromal cells from adipose tissue in alginate beads 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics