Zloženie črevnej mikroflóry vo vzťahu ku chronickým ochoreniam

Authors: Jozef Kuzma 1    Rastislav Salaj 1    Alena Šoltésová 1    Alojz Bomba 1   
1 UPJS Lekárska fakulta Ústav experimentálnej medicíny, Košice, Slovensko   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 993
ISBN: 978-80-970712-6-4

Výskum v oblasti chronických chorôb sa zameriava na objasnenie úlohy črevnej mikroflóry v ich patogenéze. Poznatky, ktoré boli zistené, potvrdili spojitosť medzi zložením mikroflóry a vznikom širokého spektra spomínaných ochorení. Moduláciu možno efektívne využiť v prevencii alergických ochorení,  aterosklerózy ako aj  onkologických ochorení. Aplikácia probiotík predstavuje najefektívnejší spôsob modulácie črevnej mikroflóry. Probiotiká sú prospešné baktérie, ktoré pozitívne ovplyvňujú funkcie ľudského organizmu. Jeden z mechanizmov preventívneho účinku zdraviu prospešných baktérií spočíva v inhibícií enzymatickej aktivity mikroflóry, ktorá sa podieľa na premene prekarcinogénnych látok na karcinogény. Medzi enzýmy, ktoré majú vplyv na indukciu karcinogenézy, patria nitro-reduktáza, β-glukuronidáza a 7 α-dehydroxyláza [1]. Kolonizačná rezistencia je prirodzený ochranný mechanizmus, ktorý zabraňuje zmene zloženia fyziologickej mikroflóry [2]. Narušenie stavu fyziologickej mikroflóry sa definuje ako dysbióza. Jednou z charakteristík  dysbiózy je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu počtov obligátnych anaeróbov a zvýšeniu fakultatívnych anaeróbov z čeľade Enterobacteriaceae [3]. Hlavné faktory zmeny rovnováhy v zastúpení mikroflóry je potrebné hľadať v spôsobe života a neopodstatnenom užívaní antibiotík. Dysbióza sprevádza mnoho ďalších ochorení (okrem už spomínaného nádorového ochorenia hrubého čreva): sú to zápalové ochorenia hrubého čreva, syndróm dráždivého čreva, malabsorbčný syndróm, reumatoidná artritída, spondyloartróza, psoriáza, potravinové intolerancie, diabetes melitus druhého typu a obezita [4]. Kolorektálny karcinóm sa vyskytuje v spojitosti s vysoko proteínovou a vysokotukou diétou kombinovanou s nízkym príjimom vlákniny. Vysoký obsah bielkovín podporuje tvorbu amoniaku, znižuje pH obsahu čreva a zvyšuje obsah žlčových kyselín. Potravou založenou na rastlinnej báze s vysokým obsahom nerozpustnej vlákniny a laktoferínu je možné predchádzať dysbiotickému stavu a následne rozvoju kolorektálneho karcinómu. Silný preventívny účinok  laktoferínu spočíva vo vyviazaní železa a následnej inhibícii rastu všetkých bakteriálnych druhov okrem producentov kyseliny mliečnej [4, 5]. Výskum by sa mal v najbližšom období zamerať na objavovanie vhodných kombinácií probiotických mikroorganizmov a  bioaktívných látok naturálneho pôvodu, ktoré budú následne priaznivo ovplyvňovať fyziologické funkcie hostiteľa. Použitím probiotík, prebiotík a polynenasýtených mastných kyselín môžeme výrazne znížiť výskyt metabolických porúch, aterosklerózy a rakoviny. Využívaním takýchto prírodných látok sa výrazne zníži výskyt vedľajších účinkov synteticky pripravovaných liečiv.

[1] Ouwehand C. A., Vaughan E. E., Gastrointestinal Microbiology, ISBN 0-8247-2641-3, 2006
[2] Zbořil Z., Mikroflóra trávicího traktu, ISBN 80-247-0584-2,  2005
[3] Rigottier-Gois L., Dysbiosis in inflammatory bowel diseases: the oxygen hypothesis, The ISME  Journal 7, 1256-1261, 2013
[4] Goldberg  P., Probiotics  A possible answer to decreasing immune system health, 2004
[5] Galland L., Nutritional Medicine and Gastrointestinal Pathology, Foundation for Integrated medicine 2013