Pro-apoptózový s Bcl-2 združený X proteín vo fyziologickom a v malígne zmenenom endometriu človeka

Authors: Vladimír Šišovský    
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 99
ISBN: 978-80-970421-8-9