Ohrozenie rekreačne využívaného územia vodnou eróziou

Authors: Ján Škorňa 1   
1 Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SR   
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 98
ISBN: 978-80-970712-1-9