Využitie žiarivých vlastností krajinných objektov v poľnohospodárskej praxi

Authors: Eva Šmitalová    
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 97
ISBN: 978-80-89070-40-4