Expozícia UV žiareniu v soláriách a jej vplyv na ľudské zdravie

Authors: Michaela Štefániková    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 92
ISBN: 978-80-970712-1-9