Vplyv genetických faktorov na priestorovú predstavivosť a dĺžku prstov na rukách

Authors: Aneta Kubranská 1   
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK Bratislava, Bratislava, SR   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 907
ISBN: 978-80-970712-5-7