Vplyv bakteriálneho zápalu a liečby omega-3 mastnými kyselinami na komunikačné spojenia v súvislosti s infiltráciou makrofágmi v aorte potkana.

Authors: Karel Frimmel 1   
1 Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 900
ISBN: 978-80-970712-5-7