Vzájomné parazito-hostiteľské vzťahy v znečistenom vodnom prostredí

Authors: Tímea Brázová 1   
1 Parazitologický ústav SAV, Kosice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 895
ISBN: 978-80-970712-5-7