Vplyv ketamín-xylazínovej a pentobarbitalovej anestézie na srdcovo-frekvečnú variabilitu u potkana kmeňa Wistar v závislosti na cykle striedania sa svetla a tmy

Authors: Pavol Švorc    
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 88
ISBN: 978-80-970421-8-9