Biomechanický model hlavy a krčnej chrbtice človeka v automobile

Authors: Šoltés Lukáš 1   
1 STROJNÍCKA FAKULTA STU, Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Bratislava, Slovensko   
Year: 2013
Section: Open section
Abstract No.: 877
ISBN: 978-80-970712-5-7