Nízko-molekulové látky vs. amyloidná agregácia proteínov

Authors: Katarína Šipošová 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 873
ISBN: 978-80-970712-5-7