Optimalizácia stanovenia 126Sn metódou ionovýmennej chromatografie

Authors: Lukáš Pašteka 1   
1 Katedra Jadrovej chémie a rádioekológie, Prírodovedecká Fakulta Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 872
ISBN: 978-80-970712-5-7