Molekulárna detekcia Hepatozoon sp. u plazov strednej Európy, Afriky, Ázie a Ameriky

Authors: Božena Kočíková 1   
1 Parazitologický ústav SAV v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 871
ISBN: 978-80-970712-5-7