Zastúpenie vybraných jednonukleotidových polymorfizmov ovplyvňujúcich farmakogenetiku warfarínu v kontrolnej skupine 112 jedincov

Authors: Ľubica Krajčíová 1   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 870
ISBN: 978-80-970712-5-7