Biofyzikálny prístup v štúdiu tokových a deformačných vlastností krvi u onkologických pacientov

Authors: Pavol Námer 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 869
ISBN: 978-80-970712-5-7