Vplyv vybraných meteorologických prvkov na dobu zahniezdenia bociana bieleho na lokalite v Zlatých Moravciach

Authors: Ján Valach 1   
1 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 866
ISBN: 978-80-970712-5-7