Stanovenie vodného potenciálu a relatívneho obsahu vody v listoch ako odozva na postupujúci vodný deficit u troch kontrastných proveniencií buka lesného (Fagus sylvatica L.)

Authors: Jana Majerová 1   
1 Ústav ekológie lesa, SAV Zvolen, Zvolen   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 865
ISBN: 978-80-970712-5-7