Kryštalizácia chirálnych komplexov vanádu(V) z racemickej zmesi

Authors: Lukáš Krivosudský 1   
1 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra anorganickej chémie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 864
ISBN: 978-80-970712-5-7