In silico štúdia inhibítorov Auróra kináz použitím semiempirických metód

Authors: Eva Prorokova 1   
1 Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava, Slovenská Republika   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 863
ISBN: 978-80-970712-5-7