Verifikácia experimentálnych výsledkov vybraných materiálových charakteristík gumárenských zmesí

Authors: Monika Struharňanská 1   
1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Púchov, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Open section
Abstract No.: 860
ISBN: 978-80-970712-5-7